IT Ansvarlig

Som deres innleide IT ansvarlig vil vi ta ansvaret for evaluering av deres eksiterende løsning. Vi ser da på om den tilfredsstiller behovene bedriften har i dag, om det kreves mindre endringer for å unngå flaskehalser og driftsproblemer i nærmeste fremtid. Og ser på hvilke tiltak som er nødvendige i fremtiden.

 

Veien vil være forskjellige for enhver kunde, da alle bedrifter har sine arbeidsmetodikker som man må ta hensyn til.

 

Våre oppdrag som IT Ansvarlig kan være kortsiktige, eller vi inngår fast samarbeid hvor vi har en avtale om å møte opp hos dere til faste tidspunkter, med faste arbeidsoppgaver.

 

De færreste bedrifter har behov for en 100% ansatt IT ansvarlig, og det kan være store utfordringer med å finne en kompetent person til å ikle en rolle på dette i en deltidsstilling.

Ta kontakt med oss i dag så kommer vi på en gratis kartlegging hos dere.

Kontakt oss

Olav Tryggvasonsgt 2B, 7010 Trondheim

Telefon: 72 90 97 00

Åpningstider

Mandag til fredag

08.00 - 16.00

© 2021 by Working IT

  • LinkedIn